KOCKE ZA BEBU

Ove kockice izradite od ostataka materijala

Potrebno je (za 1 kocku):

6 kvadrata pamučne tkanine različitih uzoraka, svaki 10 x 10 cm
vatelin za punjenje
igla i konac
pribadača i sigurnosna igla

Postupak:

Četiri kvadrata zašijte jedan za drugoga da dobijete traku. (Pogledajte crtež). To su bočne stranice vaše kocke.

Sad ih zašijte za rubove jednoga od dva preostala kvadrata. To je dno kocke.

Naposljetku prišijte i posljednji kvadrat, ostavljajući na posljednjoj stranici nezašiveni otvor od 2-3 cm.

Kroz taj otvor preokrenite kocku, a zatim je napunite vatelinom da dobije lijep oblik.

Iglom i koncem, nevidljivim bodom, zatvorite otvor.

NAPOMENA:

Želite li, kockama možete dodati i različite omčice. Bebe ih vole :-).

Komad materijala 3 x 2 cm presavijte na pola, naličjem prema van, da dobijete pravokutnik 3 x1 cm.

Preštepajte uz dulji rub i preokrenite uz pomoć sigurnosne igle.  Oblikujte omčicu pa je pribadačom pričvrstite uz jedan rub kvadrata koji odaberete i to tako da završetci omče gledaju prema van i prelaze preko ruba kvadrata.

Kad spojite sve kvadrate, omčica će biti pričvršćena. Prije prevrtanja kocke, ne zaboravite maknuti pribadaču.

BABY BLOCKS

Make these blocks from left-over cotton fabric

For 1 block:

6 10×10-cm pieces of cotton fabric with various designs
wadding fabric (stuffing)
a needle and a thread
a pin and a safety pin

Sew 4 squares in a row to get a 40-cm circle (see the drawing).
Sew the circle to the fifth square, thus making the bottom.
Then sew the sixth square to make the top of the block, leaving a 2-3-cm opening.
Turn the block inside out through the opening. Stuff with the wadding fabric to shape it nicely.
Use the needle and thread to close the opening with “invisible” (hidden) stitches.

NOTE:

You may also wish to add various loops to the blocks. Babies love them :-).
Take a 3×2-cm fabric and fold it lengthwise, face side in, to get a 3×1-cm rectangle.
Sew along the long side and turn over using the safety pin. Form a loop and secure with the pin to the edge of a square of your choice, with the loose ends sticking out, while the loop is within the square.
When all the squares are sewn, the loop will be secured. Prior to turning over the block, remove the pin.