Kad nešto šijem, uvijek mi ostane malih komada tkanine koje je teško upotrijebiti. Odlučila sam im udahnuti novi život, pretvarajući ih u jedinstvenu toaletnu torbicu.

Potrebno je:

ostaci tkanine
vatelin 45 x 45 cm
komad unutarnje tkanine 45 x 45 cm
traka 20 x 6 cm
patent zatvarač 45 cm duljine

Postupak:

Ostatke tkanine izrežite u kvadrate ili pravokutnike i složite da vam se sviđaju u kvadrat veličine otprilike 50 x 50 cm.
Pažljivo sašijte sve dijelove jedan za drugi (kako ste ih i zamislili), a zatim izglačajte.
Pačvorak polegnite na plohu, licem prema dolje, na njega stavite vatelin, a zatim i podstavu (licem prema gore). Pričvrstite pribadačama.
Prošijte kroz sva 3 dijela vodoravne šavove 7 cm udaljene jednog od drugog.
Kad ste tako spojili sva 3 materijala, pažljivo obrežite da dobijete kvadrat  45 x 45 cm.
Cik-cak šavom obradite sva 4 ruba.
Na radnu površinu stavite patent zatvarač (licem prema gore) pa na njega polegnite pačvorak stranu, tako da je gornji rub poravnan s gornjim rubom zatvarača. Primite pribadačama.
Prošijte duž cijelog zatvarača (nema veze što će zatvarač u ovoj fazi biti malo veći od materijala. Slobodno ostavite krajeve izvan tkanine).
Okrenite torbu da strana zatvarača bude gore. Otvorite zatvarač (to je važno da biste na kraju mogli izvrnuti torbicu!), pa drugu stranu (slobodnu) tkanine pribadačama pričvrstite za slobodni dio zatvarača. Prošijte paralelno sa zupcima.
Izvrnite torbu pa prošijte još po jedan šav duž svake strane zatvarača. To će spoju dati čvrstoću i lijep izgled.
Traku tkanine 20 x 6 cm presavijte licem o lice da dobijete traku 20 x 3 cm. Prošijte duž otvorene strane pa izvrnite. Izglačajte i prošijte 2 paralelna šava duž vanjskih stranica.
Sad traku prerežite na pola da dobijete 2 trake duge 20 cm.
Ponovno preokrenite torbicu da naličje bude vani, a patent zatvarač na sredini gornje polovice.
Uzmite jedan komad trake, presavijte ga u omču pa ga ugurajte pod kraj zatvarača (između 2 dijela torbice), tako da omča bude u torbici, a krajevi vire. Pričvrstite pribadačom.
Ponovite i na drugoj strani s preostalom trakom.
Prošijte duž kraćih stranica torbe tako da zahvatite i zatvarač i umetnute trake.
Na redu su kutovi: olovkom označite kvadrat 5 x 5 cm u svakom kutu torbe pa te kvadrate izrežite škarama.
Sad svaki kut otvorite i presavijte donji na gornji rub. Prošijte duž ruba duplim šavom.
Taj postupak ponovite sa sva 4 kuta.
Cik-cak šavom obradite svaki od 4 ruba sašivenih kutova.
Izvrnite torbicu i zatvorite zatvarač.