PREKRIVAČ DINOSAUROV REP

Potrebno je:

1 x 1 m zelenog flisa
10 x 100 cm sivog flisa
10 x 100 cm bijelog flisa
malo vatelina za punjenje – po želji

 

NAPOMENA:

Gore navedene mjere su prilagođene sedmogodišnjaku. Savjetujem vam da izmjerite svoje dijete – duljinu od struka do stopala i širinu oko bokova. Dodajte po 10 cm na svaku od ove dvije mjere pa tako izračunajte točno koliko vam zelenog flisa treba.

Postupak:

Zeleni flis presavijte na pola tako da ne dirate dužinu, licem o lice.
Sad iscrtajte crtu po kojoj ćete rezati: u mom je slučaju rez išao 25 cm od presavijene sredine (u struku) do 10 cm od presavijene sredine (na stopalima). Odrežite.
Cik-cak bodom obrubite sve stranice iskrojenog komada (da se ne “cufa”).
Traku sivog flisa presavijte po pola da dobijete traku široku 10 cm i dugu 50 cm. Iscrtajte trokute pa po iscrtanom prošijte šav (tako ćete spojiti donji i gornji dio trake te zatvoriti dvije od tri stranice trokuta).
Izrežite trokute uz šav pa preokrenite.
Na isti način napravite trokute i iz bijelog flisa.
Koliko će trokuta trebati, ovisi o veličini pokrivača i širini trokuta.
U svaki trokut, ako želite, možete staviti malo vatelina. To nije nužno, ali će „krijeste“ na repu ljepše stajati.
Ponovno preklopite zeleni flis, licem o lice pa između dvije otvorene stranice ugurajte trokute, tako da im vrhovi budu unutar pokrivača, a otvoreni kraj viri između krajeva zelenog flisa.
Slažite naizmjence bijele i sive trokute, između 2 zelene tkanine kao u sendvič pa pričvrstite pribadačama (tako da uhvatite sva 4 sloja).
Neka trokuti idu skroz do donjeg dijela pokrivača, tamo gdje će doći stopala vašeg mališana.
Sad prošijte paralelno s krajem pokrivača i umetnutih trokuta, od vrha do dna.
Izvrnite rep i provjerite jesu li svi trokuti lijepo „sjeli“, a zatim ga opet vratite na naličje. Odrežite višak trokuta koji vire pa sve još prođite cik-cak bodom.
Izvrnite prekrivač i gledajte kako vaš mali dinosaur skače od sreće.

DINOSAUR’S TAIL BLANKET

What you need:

1×1 m green felt
10×100 cm gray felt
10×100 cm white felt
some wadding fabric – optional

NOTE:
The measures indicated here are suited for a 7-year-old. I suggest you take your child’s measurements – the length from the waist to the feet and the hip width. Add 10 cm to each of the measurements and calculate how much green felt you actually need.

Fold the green felt in half, face side in.
Mark the cutting line – in my case, the cut went from 25 cm from the folded centre (waist) to 10 cm to the folded centre (feet). Cut.
Sew all the sides of the tailored felt using a zigzag seam, lest it should pill or fray.
Fold the grey felt to get a 10×75 cm long ribbon. Draw triangles and sew along the lines the bottom and the top part of the ribbon together.
Cut the triangles along the seam and turn over.
Repeat with the white felt.
The number of triangles depends on the size of the blanket and the width of the triangles.
You can place some wadding fabric into the triangles if you like. This is not necessary, but will make the back “crest” look nicer.
Fold the green felt, face side in. Place the triangles between the two open sides with the vertex tucked into the blanket, and the open end sticking out from between the green felt sides.
Arrange the white and gray triangles alternately between the two sides of the green felt as if making a sandwich. Fix all four fabric layers with pins.
Have the triangles arranged all the way to the bottom part of the blanket, where the feet will be.
Sew a seam parallel to the end of the blanket and the inserted triangles, all the way from top to bottom.
Turn the tail inside out and check whether all the triangles are set nicely. Turn back and cut out the excess triangle fabric. Sew again applying the zigzag seam.
Turn the blanket inside out again and watch your baby dino jump with joy.