PREGAČA MAJSTORA ROŠTILJA

Potrebno je:

70 cm teflonskog platna (širine 140 cm)
4 m kose trake
3 m pamučne trake
50 cm pamučne jednobojne tkanine
konac i igla za vez ili flomaster za tekstil – za natpise

Postupak:

Teflonsku tkaninu presavijte pa je izrežite prema mjerama na shemi.
Obrubite je kosom trakom sa svih strana.
Od pamučne trake izrežite komad dug 70 cm pa ga zašijte na gornje uglove pregače (to je onaj dio koji ide oko vrata).
Preostalu pamučnu traku prerežite na pola i svaki dio zašijte na bočne kutove pregače (njima ćete pregaču svezati u struku).
Sad napravite džepove.
Moji su sljedećih dimenzija:
– Za gornji džep izrežite 17,5 x 18 cm
– Za džep za limenku 20 x 13 cm
– Za džep za alat 25,5 x 23 cm
Sve izrezane džepove obrubite cik-cak bodom.
Gornji rub gornjeg džepa zapeglajte 1 cm prema unutra, a ostale ½ cm. Prošijte šav ½ cm ispod gornjeg ruba. Džep centrirajte na sredinu gornjeg dijela pregače i prihvatite pribadačama. Zatim prošijte duž 3 stranice, ostavljajući gornji rub nesašiven.
Gornji rub džepa za alat zapeglajte 1 cm unutra, a ostale rubove po 1/2 cm. Prošijte šav ½ cm ispod gornjeg ruba, a zatim odredite položaj džepa na pregači (ja sam ga stavila na lijevo bedro). Sašijte duž bočnih i donje stranice, a zatim prošijte još jedan šav po polovici džepa – od vrha do dna, koji će džep podijeliti na 2 dijela (za 2 kuhinjska alata).
Tkaninu za džep za limenku prvo zapeglajte 1 cm unutra duž gornjeg ruba i prošijte šavom. Sad sve presavijte na pola i prošijte duž duljeg i jednog kraćeg ruba (gornji rub ostavite otvoren). Izglačajte šavove prema van, a zatim na donjim uglovima izrežite kvadrate 2 x 2 cm.
Svaki kut presavijte da dobijete kosu stranicu i preštepajte duž ruba. To će džepu dati dubinu.
Odredite mjesto na kojem će biti džep, pričvrstite ga pribadačama i zašijte za pregaču duž bočnih i donjeg ruba.

NAPOMENA:

 Natpise na džepovima možete izvesti koncem za vezenje ili – ako vam je lakše – ispisati flomasterom za tkaninu. Predlažem da u oba slučaja isprintate predložak teksta pa ga uz pomoć indigo papira prenesete na tkaninu, a zatim vezete ili ispišete flomasterom. Imajte na umu da, koristite li flomaster za tkaninu, svakako morate boju fiksirati glačalom (bez pare) kako bi ostala postojana u pranju.

GRILL CHEF’S APRON

What you need:

70 x 140 cm teflon fabric
4 m bias cut strip of fabric
3 m cotton ribbon
50 cm cotton fabric (single-colour)
embroidery needle and thread or textile markers – for imprints

Fold the teflon fabric and cut according to the pattern measures.
Sew the bias cut fabric on all sides.
Cut 70 cm of the cotton ribbon and sew to the upper corners of the apron (this is apron’s neck strap).
Cut the remaining ribbon in half and sew each part to one side of the apron (to tie them at the waist).
Now for the pockets.
I made them in several sizes:
17.6 x 18 cm for the top pocket
20 x 13 cm for cans
25.5 x 23 cm for utensils
Trim all edges with a zigzag stitch seam finish.
Make a 1 cm fold at the top pocket’s upper hem and ½ cm folds on the other sides. Iron. Sew a seam ½ cm below the upper hem. Place the pocket in the centre of the upper part of the apron and secure with pins. Sew on three sides, leaving the top side open.
To make the utensil pocket, fold 1 cm of the upper hem and ½ cm of the other three sides and iron. Sew a seam ½ cm below the upper hem. Place on the apron (I placed mine on the left hip) and sew on three sides, leaving the top open. Sew another vertical seam down the centre, from top to bottom, giving you two sections for 2 utensils.
To make the can pocket, fold 1 cm of the upper hem and sew. Now fold in half and sew along the long and short sides (leaving the top open). Iron the seams outward. Cut 2 x 2 cm squares from the bottom corners.
Fold each corner to get diagonal sides and sew along the hem, thus giving it depth.
Place it on the apron, secure with pins and sew along the bottom and sides.

Note:

Use embroidery or a textile marker (if you find that easier) to make imprints. I suggest that you first print a pattern and copy it to the fabric using carbon paper before applying it. If you use textile markers, do not forget to iron the imprint (without steam) to fix the colour so that it does not wash off.