KUHINJSKE RUKAVICE

Ovo lijepo i korisno kuhinjsko pomagalo možete napraviti i od ostataka tkanina u nekoliko različitih dezena.

Iskrojite iz tkanine:

2 pravokutnika 20 x  75 cm

4 kvadrata 20 x 20 cm

2 pravokutnika 8 x 20 cm

1 kvadrat 10 x 10 cm

I još od vatelina:

1 pravokutnik 20x 75 cm

2 pravokutnika 20 x 20 cm

Pravokutnik 8×20 dužim stranicama sašijte između 2 pravokutnika 20×20.

Raspeglajte šavove, pa preklopite na pola. Zapeglajte rub.  To će biti gornji dio rukavice.

U nju umetnite komad vatelina 20×20 (kao u sendvič), pričvrstite pribadačama.  Pomoću šablone  na otvorenoj strani  izrežite obli rub.  Uskim štepom proštepajte duž otvorenih strana.

Ponovite postupak i s druga dva kvadrata 20×20 i pravokutnikom 8×20.

Na vatelin 20×75 položite jedan komad  tkanine 20×75, pravom stranom okrenut gore.

Na krajeve pribadačama pričvrstite sašivene gornje dijelove rukavice, tako da im zaobljeni rub gleda prema van.  Sve opšijte uskim štepom po vanjskom rubu.

Napravite i omčicu za vješanje rukavica: kvadrat 10×10 preklopite u trokut s naličjem  prema van i prošijte šav 0,5 cm paralelno s najdužim rubom. Odrežite višak tkanine i uz pomoć sigurnosne igle preokrenite traku da lice tkanine bude vani.

Prstima spojite krajeve da formirate omču pa je pribadačom pričvrstite na polovicu prošivenog kvadrat 20×75 i to tako da krajevi strše preko ruba, a omča bude unutar pavokutnika.

Sve prekrijte preostalom tkaninom 20×75  okrećući je licem na lice pripremljenih rukavica. Pričvrstite pribadačama pa prošijte duž ruba ostavljajući na dnu (suprotno od postavljene omče) otvor od 4-5 cm.  Kroz njega ćete, nakon što obrežete zaobljene rubove,  preokrenuti rukavice.  Izvadite pribadače, ne zaboravite ni onu koja je držala omčicu za vješanje.

Izglačajte, zapeglajte rubove pa prošijte još jedan, ukrasni, šav 0,5 cm od ruba duž cijele tkanine. Njime ćete zatvoriti i otvor kroz koji ste preokrenuli tkaninu.

OVEN MITTS

You can make this beautiful and useful kitchen aid using leftover fabric of various designs

Cut the fabric to get:
2 rectangles 20×75 cm
4 squares 20×20 cm
2 rectangles 8×20 cm
1 square 10×10 cm

Cut the wadding fabric to get:
1 rectangle 20×75 cm
2 squares 20×20 cm

Sew an 8×20 cm rectangle’s long sides between two 20×20 cm squares.
Iron the seams. Fold in half and iron the rim. This will be the outer side of the mitten.
Place a 20×20 cm wadding fabric square in the centre (as if making a sandwich). Use pins to secure. Use a template to cut round edges of the open side. Sew the open sides neatly, with a narrow seam.
Repeat with the remaining two 20×20 cm squares and the 8×20 cm rectangle.
Place a 20×75 cm rectangle on top of a 20×75 cm wadding fabric rectangle, “right” side up.
Pin the sewn outer side to the rim, with the rounded edges facing outwards. Use a narrow seam to sew the entire outer rim.
To make a loop: Fold the 10×10 cm square to get a triangle, “wrong” side out. Sew a seam 0.5 cm parallel with the longest side. Cut the remaining fabric and use a safety pin to turn over.
Hold the ends of the loop between your fingers. Secure with a pin to the centre of the sewn 20×75 cm rectangle so that the ends stick out, while the loop is within the rectangle.
Cover with the remaining 20×75 cm rectangle, “right” sides facing one another. Secure with pins and sew the rim, leaving a 4-5 cm wide hole at the bottom side (opposite from the loop). Cut the rounded edges, and turn over through the hole. Do not forget to remove the pins, including the one holding the loop.
Iron. Sew a decorative seam 0.5 cm from the rim. This will also “close the hole” you left for turning the mitten over.